EP.1 ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี | การเลี้ยงเป็ดเทศ ตอนที่ 1

 

ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป นะครับ แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 1 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันนะครับว่า มีประวัติความเป็นมา และ ลักษณะประจำพันธุ์เป็นมาอย่างไร

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/​
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ​
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCubk2HjwtLVt-2mLfJ_jKlg
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น