EP.5 วิธีการฟักไข่เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

 

 วิธีการฟักไข่เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ   ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป นะครับ แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 5 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ  วิธีการฟักไข่เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี  กันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไร เพราะ  วิธีการฟักไข่เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี  นั้นมีความสำคัญมาก และ มีความสำคัญในระดับต้นๆ สำหรับการเริ่มเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันเลยทีเดียว...

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ
Youtube :  https://goo.gl/F6d8A4
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

EP.4 การเลี้ยง พ่อ แม่ พันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีเอาไว้ทำพันธุ์

 

 การเลี้ยง พ่อ แม่ พันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีเอาไว้ทำพันธุ์

 
สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ   ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป นะครับ แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 4 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีไว้ทำ พ่อพันธุ์เป็ด แม่พันธุ์เป็ด กันนะครับว่าเลี้ยงกันอย่างไร เพราะ การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีไว้ทำ พ่อพันธุ์เป็ด แม่พันธุ์เป็ด นั้นมีความสำคัญมาก และ มีความสำคัญในระดับต้นๆ สำหรับการเริ่มเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันเลยทีเดียว...

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCubk2HjwtLVt-2mLfJ_jKlg
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

EP.3 การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ 4 ถึง 8 สัปดาห์ | การเลี้ยงเป็ดเทศ ตอนที่ 3

 

การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ 4 ถึง 8 สัปดาห์ 

  สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ   ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป นะครับ แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 3 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ 4-8 สัปดาห์  กันนะครับว่าเลี้ยงกันอย่างไร เพราะ การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ 4 ถึง 8 สัปดาห์  นั้นมีความสำคัญมาก และ มีความสำคัญในระดับต้นๆ สำหรับการเริ่มเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันเลยทีเดียว...

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/​
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ​
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCubk2HjwtLVt-2mLfJ_jKlg
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

EP.2 การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ แรกเกิด ถึง 3 สัปดาห์ | การเลี้ยงเป็ดเทศ ตอนที่ 2

 

การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ แรกเกิด ถึง 3 สัปดาห์ 

สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ   ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 2 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ 0-3 สัปดาห์ กันนะครับว่า เค้าเลี้ยงกันอย่างไร เพราะการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ แรกเกิด ถึง 3 สัปดาห์ นั้นมีความสำคัญมาก และ มีความสำคัญในระดับต้นๆ สำหรับการเริ่มเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันเลยทีเดียว...

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/​
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCubk2HjwtLVt-2mLfJ_jKlg
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

EP.1 ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี | การเลี้ยงเป็ดเทศ ตอนที่ 1

 

ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้กันในเรื่องของ การเลี้ยงป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีนะครับ ในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีผมจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น 6 ตอน 6 คลิป นะครับ แนะนำให้รับชมให้ครบทั้ง  6 คลิปเพื่อท่านจะได้รับความรรู้และเป็นการเรียนรู้ในการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเองนะครับ  เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเนื้อแท้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับในตอนที่ 1 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ ความเป็นมาและลักษณะประจำพันธุ์เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี กันนะครับว่า มีประวัติความเป็นมา และ ลักษณะประจำพันธุ์เป็นมาอย่างไร

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/​
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ​
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCubk2HjwtLVt-2mLfJ_jKlg
Line ID : https://line.me/ti/p/WcCczUB1WB

EP.3 ข้อดีของการเลี้ยง ห่าน สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ และ สร้างอาชีพ ตอนที่ 3 | เลี้ยงห่านสร้างรายได้รับชมคลิปวีดีโอแนะนำการเลี้ยงห่านทั้งสามตอนได้ที่นี่  ตอนที่1 | ตอนที่2 | ตอนที่3


การดูเพศห่าน
ในลูกห่านเราสามารถตรวจดูเพศของห่านได้โดย
1- ปลิ้นก้นดู ซึ่งเหมือนกับวิธีดูเพศลูกเป็ด วิธีนี้สามารถดูเพศลูกห่านได้เมืออายุ 1-2 วัน โดยใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดเหนือถวารด้านบนแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลิ้นทวาร ถ้าเป็นลูกห่านตัวผู้จะเห็นเป็นเดือยเล็กๆคล้ายๆกับเข็มหมุดโผล่ออกมา ส่วนตัวเมียเมื่อปลิ้นก้นดูไม่มีเดือยเล็กๆโผล่ออกมา
2- ดูปีก เมื่อลูกห่านอายุประมาณ 3-4 วัน จะสังเกตุได้โดยดูปมที่ข้อศอกด้านในปีก ถ้าเป็นห่านตัวผู้ปมจะใหญ่ มีสีดำ ลักษณะยาวรี ไม่มีขนปกคลุม มีขนาดเท่าปลายดินสอมองเห็นได้ชัดเจน แต่ถ้าเป็นลูกห่านตัวเมียจะไม่มีปมดังกล่าว หรือถ้ามีขนาดจะเล็กมาก และมีขนปกคลุมจนมองไม่เห็น
3- ดูสีขน วิธีนี้ใช้ดูในห่านสายพันธุ์พิลกริม และสายพันธุ์เอมเดนเท่านั้นคือ ลูกห่านสายพันธุ์พิลกริมตัวผู้จะมีสีครามอ่อนๆ เกือบขาวแต่ลูกห่านตัวเมียจะมีสีเท่า ส่วนลูกห่านสายพันธุ์เอมเดนตัวผู้จะมีสีขาวมากปนกับสีเท่าอ่อนเพียงเล็กน้อย ส่วนตัวเมียจะมีสีเทามากปนสีขาวเพียงเล็กน้อย

เมื่อลูกห่านโตแล้วจนเป็นห่านรุ่นขึ้นไป จะสังเกตลักษณะเพศโดย
1- วิธีดูอวัยวะเพศ โดยจับห่านวางบนโต๊ะหรือวางบนโคนขาของผู้จับ ให้หางห่านชี้ออกไปจากตัวผู้จับห่าน แล้วใช้นิ้วชี้ทาวาสลีนสอดเข้าไปในรูทวาร ลึกประมาณครึ่งนิ้ว วนรอบๆทวารหลายๆครั้ง หลังจากนั้นค่อยๆกดด้านล่างหรือด้านข้างของทวาร หากเป็นตัวผู้อวัยวะเพศซึ่งมีลักษณะคล้ายเกี่ลยวเปิดจุกก๊อกจะโผล่ออกมาให้เห็น
2- วิธีฟังเสียง ให้ห่านที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ห่านตัวผู้จะมีเสียงแหลม ส่วนตัวเมียจะมีเสียงแหบต่ำ
3- วิธีดูลักษณะรูปร่าง ในห่านอายุเท่ากัน ห่านตัวผู้จะสังเกตได้จากลักษณะรูปร่าง ซึ่งมีลำตัวยาวกว่า คอยาวกว่า และหนากว่า อีกทั้งขนาดตัวใหญ่กว่า

การจัดการและการเลี้ยงดูลูกห่าน
หากอากาศไม่หนาวเย็นหรือในระหว่างหน้าร้อน การกกลูกห่านจะกกเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น ซึ่งกกประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากใช้แม่ไก่ หรือแม่ห่านกกซึ่งเป็นการกกแบบธรรมชาติ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แม่ไก่หนึ่งตัวจะกกลูกห่านได้ประมาณ 4-5 ตัว ส่วนแม่ห่านจะกกลูกห่านได้ประมาณ 7-8 ตัว หากมีลูกห่านเกิดใหม่จำนวนมาก ก็ควรใช้กกแบบวิทยาศาสตร์ คือ
 1- ตะเกียง การใช้ตะเกียงกก ตะเกียงหนึ่งดวงจะใช้กกลูกห่านได้ประมาณ 15-35 ตัว ควรใช้สังกะสีทำเป็นวงล้อมกันมิให้ลูกห่านถูกตะเกียง และมีวงล้อมด้านนอกกั้นไม่ไห้ลูกห่านออกไปไกลจากตะเกียงมาก เพราะต้องให้ห่านได้ความร้อนจากตะเกียง
2- เครื่องกก ซึ่งอาจจะใช้ไฟฟ้าหรือใช้แก๊สก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ไฟฟ้า อาจจะเป็นลักษณะเป็นกรงกก หรือลักษณะแบบฝาชีก็ได้ กรงกกขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ใช้กกลูกห่านได้ประมาณ 50-75 ตัว ถ้าเป็นแบบเครื่องกกฝาชี ซึ่งกกลูกไก่ได้ 500 ตัว ก็จะใช้กกลูกห่านได้ 250 ตัว
ในการใช้เครื่องกกลูกห่าน จะต้องสังเกตการแสดงออกของลูกห่านเป็นเครื่องชี้ให้ทราบว่า ความร้อนที่ใช้กกเหมาะสมดีหรือไม่ เช่น ลูกห่านเบียดสุมกันอยู่ และส่งเสียงดัง แสดงว่าความร้อนไม่พอ หรือลูกห่านยืนอ้าปาก กางปีกออก แสดงว่าความร้อนมากเกิน
โรงเรือนหรือสถานที่ใช้ในการกกลูกห่าน พื้นคอกจะต้องแห้งมีแสงสว่งพอควร ไม่มีหยักไย่ฝุ่นละอองที่สกปรก อากาศถ่ายเทได้ดี และ สามารถป้องกันมิให้สุนัข แมว หรือ หนู เข้าไปรบกวน อันตรายลูกห่านได้
หากจะใช้รางน้ำหรือรางอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกไก่มาใช้เลี้ยงลูกห่านก็ได้แต่ควรให้มีพื้นที่ขอบรางน้ำสำหรับลูกห่านหนึ่งตัวอย่างน้อย 3/4 นิ้ว และ ขอบรางอาหาร 1/2 นิ้ว การให้อาหารลูกห่านควรให้บ่อยๆ วันละประมาณ3-5 ครั้ง ปริมาณอาหารที่ให้กิน ประมาณว่าให้แต่ละครั้งลูกห่านกินหมดพอดี หรือหากเหลือก็น้อยที่สุด โดยเฉลี่ยลูกห่านจะกินอาหารวันละประมาณ10% ของน้ำหนักตัว มีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลา
จากช่วงแรกเกิดถึง 3 สัปดาห์ จะใช้อาหารลูกไก่สำเร็จรูปชนิดอัดเม็ดมาใช้เลี้ยงลูกห่านก็ได้ หรือหากผสมอาหารเอง เมื่อผสมแล้วจะต้องมีโปรตีนประมาณ 18 % ห่านจะกินอาหารประมาณ 1.3 กิโลกรัม ต่อตัว ได้น้ำหนัก 800 กรัม
 การจัดการและการเลี้ยงห่านรุ่น
หลังจากที่ลูกห่านมีอายุ 3 สัปดาห์แล้ว อาหารที่ใช้เลี้ยงควรจะเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีโปรตีนประมาณ 15 %  หรือจะใช้อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่รุ่นก็ได้ และควรจะให้ห่านได้กินหญ้าสดโดยเร็วเท่าที่จะเป็นได้ โดยค่อยๆ ปล่อยให้ห่านหัดหาหญ้ากินเอง แล้วจัดการอาหารผสมเสริมไว้ให้กินในตอนเย็นวันละประมาณ 10-150 กรัมต่อตัว การปล่อยให้ห่านไปหาหญ้ากินควรมีร่มไม้หรือทำร่มไว้ให้ในระยะระหว่างที่อากาศร้อน หากสามารถจัดทำแปลง
หญ้าสำหรับห่านได้โดยเฉพาะเป็นการดีอย่างยิ่ง อีกทั้งประหยัดต้นทุนการผลิตด้วย ห่านชอบกินหญ้าที่ต้นอ่อนยังสั้นอยู่และนุ่ม แปลงหญ้าที่ปล่อยให้ห่านเข้าไปกินแล้วจะต้องตบแต่งเป็นการทำให้หญ้าที่เหลือค้างอยู่ไม่แก่ การตัดในช่วงห่างสม่ำเสมอกัน จะช่วยทำให้หญ้าไม่ยาวและมีเยื้อใยมากเกินไป แปลงหญ้าที่ได้รับการบำรุงอย่างดี เนื้อที่ 1 ไร่ จะเลี้ยงห่านได้ประมาณประมาณ 30-50 ตัว
การจัดการและเลี้ยงห่านเนื้อ
ห่านที่นำมาเลี้ยงขุนเพื่อขายเป็นห่านเนื้อ จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน อาหารที่ใช้ควรเป็นอาหารพวกแป้ง หรืออาหารไก่เนื้อช่วงสุดท้ายก็ได้ โดย นำห่านเลี้ยงไว้ขังในคอกเล็กๆ ไม่ต้องปล่อยไปหากินหญ้า แต่ควรตัดหญ้านำมาให้กินในคอก เพื่อห่านจะได้มีน้ำหนักตัวเพิ่มเร็วขึ้นและเนื้อมีคุณภาพดี น้ำหนักที่ตลาดต้องการประมาณ 3-4 กิโลกรัม ต่อตัว ใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดประมาณ 3-4 เดือน จากการทดลองใช้อาหารโปรตีน 15 % เลี้ยงห่านจนอายุ 15 สัปดาห์ พบว่าเพศผู้หนัก 4.5 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 4 กิโลกรัม
ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เหมาะสำหรับส่งตลาด ห่านประเภทนี้จะมีผู้ซื้อ 2 พวก พวกแรกซื้อไปทำพันธุ์ อีกพวกหนึ่งจะซื้อไปขุนส่งภัตตาคาร วิธีขุนอาจจะแบ่งขุนเป็น
1- ขุนคอกเล็ก นำห่านขังคอกประมาณ 20-25 ตัว ต่อคอกมีพื้นที่ขนาดให้พออยู่ได้สบายๆ ไม่ต้องมีลานวิ่ง พื้นคอกมีวัสดุรองพื้น จะจัดกั้นลานเล็กๆ ให้อยู่ก็ได้ ให้อาหารกินวันละ 3 เวลา มีน้ำให้กินตลอดเวลา และมีข้าวเปลือกหรือข้าวโพดหญ้าสดหรือเศษผักที่ไม่มีสารพิษตกค้างให้กินด้วย
2- ขุนเป็นฝูงใหญ่ ฝูงละเป็น 100 ตัวขึ้นไป ซึ่งอาจะใช้วิธีเดียวกันกับการเลี้ยงไก่กระทงก็ได้ โดยใช้โรงเรือนแบบเดียวกัน พื้อนคอกต้องมีวัสดุปูรองพื้น หรือจะใช้พื้นลวดตาข่ายก็ได้ อาหารที่ใช้ขุนจะใช้อาหารไก่กระทงช่วงสุดท้าย หรือผสมใช้เองก็ได้ พร้อมทั้งมีภาชนะใส่น้ำไว้ให้กินด้วย หรือ อาจจะใช้วิธีขุนในแปลงหญ้าโดยเฉพาะ และมีอาหารผสมเสริมให้กิน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ระยะการขุนสั้น
ตารางสูตรอาหารชองห่านในระยะต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบการเจรฺญเติบโตของห่านเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร
รำละเอียด : ปลายข้าว 6:1


คุณค่าทางอาหารของเนื้อห่าน
 เนื้อห่านก็เหมือนกับเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย น้ำ โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ ไวตามิน และ คาโบไฮเดรตอีกเล็กน้อย ส่วนประกอบเหล่านี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุ และสภาพการเลี้ยงดู เนื้อของห่านเมื่อยังเล็กจะมีน้ำมากและมีไขมันต่ำ แต่ก็ยังมีไขมันมากกว่าเนื้อไก่ คุณสมบัติที่เด่นของเนื้อสัตว์ปีกอยู่ที่คุณค่าอาหารและร่างกายมนุษย์สามารถที่จะย่อยและดูดซึมเข้าร่างกายได้ เนื้อห่านมีโปรตีนพอๆกับเนื้อไก่ โดยเฉพาะเนื้อห่านที่ไม่ได้ขุนจะมีโปรตีนมากกว่าเนื้อไก่และเนื้อห่านขุน เนื้อห่านขุน จะมีไขมันมากกว่าเนื้อไก่ และให้ปริมาณพลังงานที่มากกว่าเนื้อไก่
การจัดการและการเลี้ยงดูห่านพันธุ์และห่านกำลังไข่
ในบ้านเราจากการศึกษาพบว่าห่านจะเริ่มให่ไข่เมื่ออายุประมาณ 165 วัน หรือประมาณ 5 เดือน ครึ่งขึ้นไป ซึ่งตามธรรมชาติแล้วเมื่อห่านจะเริ่มให้ไข่ ตัวแม่ห่านจะหารังวางไข่เอง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำรังวางไข่ให้ ซึ่งอาจทำได้หลาย
ลักษณะ เช่น ทำเป็นช่องๆ เหมือนรังไข่สำหรับเป็ดหรือไก่ ช่องละ 1 ตัว ควรมีขนาดอย่างน้อยกว้าง 18 นิ้ว ลึก 20 นิ้ว หรืออาจจะทำเป็นรังไข่ตามยาวโดยไม่ต้องกั้นเป็นช่องก็ได้ พร้อมทั้งมีวัสดุรองพื้นที่สะอาดรองไว้ให้หนาพอสมควร เพื่อไข่จะได้สะอาด ในแม่ห่านที่เก็บจะเก็บไข่เข้าตู้ฟักอย่างน้อยจะต้องมีรังไข่ 1 รัง สำหรับห่าน 4-5 ตัว ส่วนแม่ห่านที่ฟักไข่เองจะต้องมีรังไข่ 1 รัง สำหรับแม่ห่าน 1 ตัว
ห่านจะให้ไข่เป็นชุดๆ ในปีหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ชุด แต่อาจให้ไข่ตั้งแต่ 1-7 ชุด ชุดหนึ่งจะได้ไข่ประมาณ 7- 10 ฟอง แต่บางครั้งอาจใด้ครั้งละ 9-12 ฟอง ซึ่งการให้ไข่ในชุดที่ 2 จะให้ไข่มากกว่าชุดอื่นๆ และแต่ละชุดจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันโดยมีช่วงห่างระหว่างชุดแรกกับชุดที่สอง ตั้งแต่ 26-71 วัน โดยช่วงห่างระหว่างชุดแรกจะห่างมาก และชุดต่อๆไปจะสั้นลงเรื่อยๆ ระยะแรกๆไข่ห่านจะมีขนาดเล็กเท่ากับไข่เป็ด ต่อไปจะมีขาดใหญ่ขึ้น เมื่ออายุการให้ไข่ครบปี ไข่ห่านจะมีขนาดสองเท่าของไข่เป็ด ไข่ห่านโดยเฉลี่ยจะมีน้ำหนักประมาณฟองละ 155.6 กรัม
ปรกติแล้วห่านจะให้ไข่วันเว้นวัน แต่มีบางตัวที่ให้ไข่สองวันหรือสามวัน ติดต่อกัน แล้วจึงหยุดไข่ วันหนึ่งหรือหลายวัน และห่านจะออกไข่ตอนเช้ามืด
การให้ไข่ของห่านในปีที่สอง จะให้ไข่จำนวนมากกว่าในปีแรกและ ฟองใหญ่กว่าด้วยถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นของไข่มีเชื้อจะลดน้อยลงเมื่อห่านมีอายุมากขึ้น แต่การฟักออกของไข่ห่านที่มีเชื้อจะมีเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นในปีที่สอง หลังจาก 2-3 ปี ไปแล้วการให้ไข่จะลดลงเรื่อยๆ ในปีต่อๆไป แต่ก็มีแม่ห่านบางตัวสามารถให้ไข่ได้ดี ถึงว่าอายุจะครบ 10 ปี แล้วก็ตาม
ในช่วงที่ห่านกำลังให้ไข่ควรให้อาหารที่มีโปรตีนประมาณ 16% ให้กินวันละ 2 เวลา วันละประมาณ 250 กรัมต่อตัว และให้ผักตบชวาหรือหญ้าขนให้กินเต็มที่
ส่วนห่านที่เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ หลังจากพ้นช่วงเป็นห่านรุ่นแล้วก็พิจารณาคัดเลือกห่านที่มีลักษณะดีนำมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
หลักใหญ่ๆ ที่ใช้จารณาในการคัดเลือกห่านสำหรับผสม คือ
1- การเจริญเติบโต
2- น้ำหนักตัว
3- เนื้อหน้าอกเต็ม
4- กระดูกลึก
 ลักษณะที่สำคัญอย่างอื่นประกอบ คือ
1- การเลี้ยงรอดดี
2- การให้ไข่
3-การผสมติด
4- การฟักออกตัว
5- สีของขน
นอกจากนั้นลักษณะที่สำคัญของห่านพ่อพันธุ์ที่จะต้องพิจารณาก็คือ มีสุขภาพแข็งแรง ข้อขาแข็ง คุมฝูงเก่ง และมีความกระตือรือร้นในการผสมพันธุ์ อัตตราส่วนของตัวผู้และตัวเมียในการผสมพันธุ์ สำหรับห่านพันธุ์หนัก ตัวผู้หนึ่งตัวใช้คุมฝูงผสมพันธุ์ตัวเมีย 2-3 ตัว ส่วนห่านพันธุ์เบาตัวผู้หนึ่งตัวใช้คุมฝูงตัวเมีย 4-5 ตัว
การผสมพันธุ์ของห่าน ควรปล่อยให้ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ ถ้าห่านได้ผสมพันธุ์ในน้ำ จะช่วยให้เปอร์เซ็นไข่มีเชื้อดีขึ้น การผสมแบบฝูงใหญ่ประมาณ 25-30 ตัว ไม่ควรกระทำ เพราะนอกจากห่านพ่อพันธุ์จะจิกตีกันเองแล้วยังจะทำให้การให้ไข่ของห่านแม่พันธุ์ลดน้อยลงด้วย
ในระยะแรกจะพบว่าการผสมพันธุ์ของห่านนั้นเป็นไปอย่างช้าและลำบาก จนกว่าห่านตัวผู้และตัวเมียจะคุ้นเคยกัน และหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ควรแยกห่านตัวเก่าออกไปให้ไกล เพราะจะทำให้ห่านตัวเก่าและห่านตัวใหม่รังแกกัน จิกตีกัน หรือส่งเสียงร้องเป็นเหตุให้ห่านตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปเกิดความกลัว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรเปลี่ยน พ่อพันธุ์ นอจากว่าพ่อพันธุ์จะมีอายุแก่เกินไป ห่านพ่อพันธุ์ตามปกติแล้วยังสามารถใช้ผสมพันธุ์ได้ถึงอายุเกิน 5 ปีไปแล้วก็ตาม
โรคและการป้องกัน
ห่านเป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยกว่าไก่ โรคห่านที่สำคัญมีดังนี้
1- โรคอหิวาต์  เกิดจากเชื่อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง อาการทั่วไปห่านจะซึม เบื่ออาหาร กระหายน้ำจะมีไข้สูง ถ้าคลำดูที่คอและเท้าจะร้อน มักจะจับกลุ่มกันอยู่ใกล้บริเวณรางน้ำ อุจจาระมีสีขาวปนเขียวและมีลักษณะเป็นยางเหนียว บางครั้งห่านจะตายอย่างกระทันหัน หรือถ้าเป็นเรื้อรังจะทำให้ข้อเข่า ข้อเท้าอักเสบบวม ทำให้เคลื่อนไหวลำบาก
การรักษา การใช้ยาซัลฟา หรือยาปฏิชีวนะ จะช่วยลดความเสียหายในฝูงห่านเป็นระยะแรก สำหรับยาซัลฟาที่ใช้ได้ผลดีคือ ยาซัลฟาเมอราซีน หรือ ซัลฟาเมทธารีน และการใช้ยาปฎิชีวนะ คลอเดตร้าซัยคลิน หรือ ออกซี่เดตตร้าซัยคลินผสมในอาหาร ระดับ 500 กรัมต่ออาหาร 1 ตัน  ก็จะช่วยลดความรุนแรงลงได้
 การป้องกัน โดยการทำวัคซีนป้องกันอหิวาห์ ดังนี้
ครั้งที 1 ทำเมื่อห่านอายุ 3 สัปดาห์
ครั้งที่ 2 ทำเมื่ออายุ 3 เดือน
และฉีดซ้ำทุกๆ 3 เดือน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังตัวละ 1 ซีซี หรือตามคำแนะนำตามฉลากข้างขวด
2- โรคดั๊กเพล็ก -กาฬโรคเป็ด
เกิดจากเชื้อไวรัส อาการโดยทั่วไปเมื่อเริ่มเป็น ห่านจะแสดงอาการซึม ท้องร่วงเบื่ออาหาร ปีกตก ไม่ค่อยเคลื่อนไหว มีน้ำตาไหลออกค่อนข้างเหนียว เมื่อเป็นมากจะมีน้ำมูกไหลออกมาด้วย อุจจาระสีเขียวปนเหลืองบางครั้งมีเลือดปนบริเวณรอบๆ ทวารจะแดงซ้ำและหายใจลำบาก
การรักษา ไม่มียาที่ใช้รักษาโรคนี้ที่ได้ผล คงมีแต่การป้องกันเท่านั้น
การป้องกัน โดยการทำวัคซีนป้องกัน ดังนี้
ครั้งแรก ทำเมื่อห่านอายุ 3-4 สัปดาห์
ครั้งที่สอง เมื่อห่านอายุ 3 เดือน
ครั้งที่สาม เมื่อห่านอายุ 6 เดือน หรือก่อนวางไข่ และทำซ้ำทุกๆ 6 เดือน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอก ตัวละ 1 ซีซี หรือตามคำแนะนำในฉลากข้างขวด (ตามตาราง)
จากทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับ คงจะพอให้เข้าใจในรื่องของการเลี้ยงห่านกันแล้วนะครับ ว่าห่านนั้นเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่าย ไม่ค่อยเป็นโรค เป็นแห่ลงโปรตีนของมนุษย์ เจริญเติบโตเร็ว การลงทุนต่ำ เลี้ยงได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดอน ที่ลุ่ม แม้ในบริเวณบ้านก็ใช้เลี้ยงห่านได้ การลงทุนในการเลี้ยงที่ต่ำมาก เหมาะกับเกษตรกรในบ้านเรา และภูมิศาสตร์ของบ้านเราเป็นอย่างดีนะครับ ทั้งนี้การเลี้ยงห่าน ก็ไม่ต้องเอาใจใส่อะไรมากนักเพราะห่านเป็นสัตว์ที่แข็งแรง ทนต่อโรคภัยและการแปรปวนของอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทุกๆท่านคงได้รับความรู้และได้ข้อมูลในการเลี้ยงห่านกัน ไม่มาก ก็น้อยนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่คิดจะเลี้ยงห่านหรือเลี้ยงห่านอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนาศักภาพในการเลี้ยงห่านของท่านอย่างถูกวิธี และช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเลี้ยงห่านกันมากขึ้นในวงกว้างนะครับ ทั้งนี้หากคลิปนี้ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลน์ กดแชร์ บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานสร้างคุณประโยชน์ ทางด้านความรู้ในวงกว้างนะครับ ทุกๆท่านสามารถแชร์ได้ ผมไม่หวงนะครับ แชร์กันออกไปได้เลย และในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงห่าน จาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอบจบเพียงเท่านี้นะครับ และผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ และพบกันใหม่กับสาระดีๆที่ผมจะนำมาฝากในคลิปต่อๆไปอีกเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับ บ้ายบายๆ
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ
Youtube :  https://goo.gl/F6d8A4


EP.2 ข้อดีของการเลี้ยง ห่าน สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ และ สร้างอาชีพ ตอนที่ 2 | เลี้ยงห่านสร้างรายได้รับชมคลิปวีดีโอแนะนำการเลี้ยงห่านทั้งสามตอนได้ที่นี่  ตอนที่1 | ตอนที่2 | ตอนที่3


โดยทั่วไปการเลี้ยงห่าน เลี้ยงเพื่อขายเป็นห่านเนื้อ ส่วนการที่จะเริ่มเลี้ยงต้องดูความต้องการของตลาด อาทิเช่น ความต้องการของตลาดสำหรับห่านเนื้อมีความต้องการมากในเทศกาลตรุษจีน ดังนันผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงล่วงหน้าก่อนเทศกาลตรุษจีน ประมาณ 3-4 เดือนเป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วการเลี้ยงห่านก็มีการเลี้ยงกันตลอดทั้งปี
การฟักไข่ห่าน
ระยะเวลาในการฟักไข่ห่าน
1- ห่านพันธุ์ทั่วๆไป   30-32 วัน
2- ห่านพันธุ์แคนนาดาและพันธุ์อียิปต์เซี่ยน  35 วัน
วิธีการฟักไข่ห่านมีอยู่ 2 วิธี คือ
1-     การฟักด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้แม่ไก่ แม่เป็ดเทศ แม่ไก่งวงหรือแม่ห่านเอง แม่ไก่สามารถฟักได้ครั้งละ 5-6 ฟอง เป็ดเทศและแม่ไก่งวงฟักได้ครั้งละ 8-10 ฟอง แม่ห่านฟักเองจะฟักได้ ครั้งละ 10-12 ฟอง

วิธีฟักไข่
ผู้เลี้ยงจะต้องจัดทำรังฟักไข่สำหรับให้แม่ไก่หรือแม่ห่านกกไข่ พื้นรังไข่รองด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าว ก่อนให้แม่ไก่หรือแม่ห่านฟักไข่ จะต้องทำการกำจัดไรหรือเหาตามตัวเสียก่อน รังฟักไข่ควรจะอยู่ไกล้ที่ให้อาหารและน้ำ และอยู่ในที่ที่แม่ไก่หรือแม่ห่านไม่ถูกรบกวนในระหว่างการฟักไข่ หากมีการช่วยกลับไข่ด้วยวันละ 3-4 ครั้งจะเป็นผลดี ควรทำเครื่องหมายตามด้านยาวของฟองไข่ไว้กันการสับสน การกลับไข่ให้กลับ 180 องศา โดยพลิกกลับเอาด้านตรงกันข้ามขึ้น
 2- การฟักไข่โดยใช้ตู้ฟัก
ขั้นตอนในการฟักไข่ห่านโดยตู้ฟัก มีขั้นตอนดังนี้
1- การคัดเลือกขนาดและรูปร่างของไข่ห่านเข้าฟัก – ไข่ห่านที่นำมาเข้าตู้ฟักควรมีขนาดที่สม่ำเสมอ ลักษณะของฟองไข่รูปร่างต้องไม่กลมหรือแหลมเกินไป เปลือกไข่เรียบไม่มีขรุขระไม่มีรอยยุบ ร้าวหรือแตก เพราะจะทำให้การฟักออกไม่ดี แล้วจะส่งผลให้อากาศภายในตู้เสียอีกด้วย
2- การเก็บรักษาไข่ก่อนนำเข้าตู้ฟัก - ตามปกติแล้วจะเก็บไข่ห่านเข้าตู้ฟักทุก 7 วัน ในกรณีที่มีไข่ห่านจำนวนไม่มาก แต่ถ้ามีมากจะนำเข้าทุกๆ 3-4 วัน ในการเก็บรักษาไข่ห่านเพื่อรอการนำเข้าตู้ฟัก ควรเก็บในห้อง อุหภูมิ 50-65 องศาฟาเรนไฮต์และมีความชื้น 75 % ควรกลับไข่อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้ไข่แดงติดเปลือก
3- การทำความสะอาดเปลือกไข่ -  ไข่ห่านที่จะนำมาฟักจะต้องทำความสะอาดทันทีที่เก็บมาจากรังไข่ ต้องไม่มีมูลหรือสิ่งสกปรกติดเปลือกไข่ควรใช้กระดาาทรายหยาบขัดออกให้หมด อย่าใช้วิธีล้างน้ำจะทำให้เชื้อโรคซึมแทรกเข้าไปตามรูพรุนเข้าสู่ภายในฟองไข่

และทำอันตรายต่อไข่ที่อยู่ภายในได้ ในขณะที่ทำความสะอาดไข่ควรตรวจดูเปลือกไข่ที่บุบและร้าวด้วย เพื่อคัดไข่ออกเสียแต่แรก ถ้านำไข่ ที่สกปรกบุบหรือแตกร้าวเข้าฟักไข่ จะทำให้การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ในสภาวะความร้อนในตู้ฟักไข่ จะทำให้ไข่แตกเน่า ส่งกลิ่นเหม็นภายในตู้ฟักและเกิดความสกปรกได้
4- การรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค - ไข่ห่านที่ได้รับกาารคัดเลือกไว้สำหรับฟักทุกๆ ฟอง หลังจากทำความสะอาดเปลือกแล้ว ให้นำมารมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่บนเปลือกไข่ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ลูกห่านตายก่อนเจาะเปลือกไข่ โดยจะรมควันไข่ห่านที่เก็บมาจากคอกก่อนนำไข่เข้าห้องเก็บไข่ การรมควันใช้ด่างทับทิม 20 กรัม ฟอร์มาลีน 40% จำนวน 40 ซีซี ต่อพื้นที่ตู้รมควัน 100 ลูกบาศก์เมตร

วิธีทำคือ
ชั่งด่างทับทิมแล้วใส่ในชามกระเบื้อเคลือบแล้วใส่ในตู้รมควัน เทฟอร์มาลีนลงในชามกระเบื้อเคลือบแล้วรีบปิดตู้ทันที ระวังห้ามสูดดมควันฟอร์มาลีนมัลดีไฮด์ เพราจะทำให้เยื่อหุ้มจมูกและตาอักเสบได้ ทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นเปิดตู้รมควันเพื่อระบายควันแล้วจึงนำไข่เข้าเก็บในห้องเก็บไข่ สิ่งสำคัญคือ ห้ามรมควันไข่ที่ฟักไปแล้ว 24-72 ชั่วโมง และไม่รมควันไข่ห่านที่กำลังเจาะเปลือกไข่ออก
5- การฟักไข่ห่าน ระยะที่ 1-10 วันของการฟัก - ไข่ที่เก็บในห้องเก็บไข่ จะต้องนำออกมาวางทิ้งที่อุณหภูมิภายนอกประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก่อนเข้าตู้ฟักไข่ แต่ควรระวังห้ามรมควันไข่ที่ฟักไปแล้ว 24-72 ชั่วโมง เพราะถ้ารมควัน จะทำให้ไข่เชื้อตายได้ ในช่วงที่อยู่ในตู้ฟักจะต้องมีอุณภูมิ100 องศาฟาเรนไฮด์ กลับไข่วันละ 6 ครั้ง เป็นอย่างน้อย


6- การกลับไข่ วางไข่ห่านในถาดฟัก โดยนอนราบกับพื้นถาด โดยไม่มีลวดกั้น วางไข่ลงในถาดเต็มถาดเหลือช่องว่างประมาณวางไข่ห่านได้ 2 ฟอง เพื่อให้ไข่ กลิ้งได้เมื่อเวลาเราเอียงถาดไข่ การกลับไข่ด้วยเครื่องฟักไข่โดยอัตโนมัติก็โดยการตั้งเครื่องกลับไข่ให้ถาดเอียงประมาณ 10-15 องศา ไข่ห่านก็จะกลิ้งไปในระยะทางเท่ากับไข่ 2 ฟอง ถ้าเป็นเครื่องฟักไข่ธรรมดาสามารถกลับไข่ได้โดยใช้มือสวมถุงมือที่สะอาด ลูบไปบนไข่ในถาดให้ไข่กลิ้ง หรือเคลื่อนที่ออกจากเดิมก็ได้ หรือจะทำคันโยกให้ถาดเอียงตามองศาดังกล่าว ในกรณีที่ไข่กลิ้งชนกันแตกหรือร้าว ให้ลดความลาดเอียงลงปรับให้เอียงพอดี หลักการวางไข่ในแนวนอน คือทำอย่างไรให้ไข่ห่าน เวลากลับไข่ให้ไข่กลิ้งไปได้รอบตัวหรือ 360 องศา แต่ถ้าใช้ไม่อัดเจาะรูก็จะทำให้พื้นลื่นเกินไป ไข่จะกลิ้งเร็วและเกิดแรงกระทบกันและร้าวได้
7- การฟักไข่ห่านในระยะที่ 2 ที่ 11-28 วันของการฟัก - ในวันที่ 11 ของการฟักจะนำออกจากตู้ฟักมาส่องไข่เพื่อหาไข่ห่านที่ไม่มีเชื้อและเชื้อตายออก เมื่อส่องไข่เสร็จแล้วนำไข่ที่มีเชื้อเข้าตู้ ซึ่งตู้ฟักต้องเป็นตู้ทีมีระบบให้ความร้อนและระบบพัดลมแยกออกจากกัน เพราะว่าในช่วงวันที่11-28 ของการฟัก จะเปิดให้ความร้อนเป็นเวลาแต่จะเปิดพัดลมตลอดเวลา จะปิดพัก12.00 น. ครบ 1 ชั่วโมง เวลา 13.00 น.จะทำการพ่นน้ำที่ไข่ห่านทุกฟองให้เปียกแล้วทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลา 14.00 น. จึงปิดตู้แล้วเปิดระบบให้ความร้อนทำเช่นนี้ทุกวันจนถึงวันที่28 ของการฟัก อุณภูมิของตู้ฟักไข่ 100 องศาฟาเรนไฮด์ การกลับไข่ควรกลับอย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง จะทำให้เชื้อแข็งแรงและฟักออกดีขึ้น

8- การฟักไข่ห่านในระยะที่3 ที่ 29-31 วันของการฟัก - ในวันที่ 28 ของการฟักจะนำไข่ออกจากตู้ฟักไข่เพื่อนำมาส่องหาไข่ที่มีเชื้อแข็งแรงนำเข้าตู้เกิดไข่ ไข่ที่เชื้อตายไปแล้วจะนำออกไป การนำไขมีเชื้อเข้าตู้เกิดจะใส่ถาดโดยวางไข่ในแนนอนในช่วงนี้จะไม่มีการกลับไข่หรือพ่นน้ำแต่อย่างใด อุณหภูมิตู้เกิด ใช้อุณหภูมิ 98-99 องศาฟาเรนไฮด์ ไข่ห่านที่จะฟักออกได้ดีควรมีช่องอากาศภายในฟองไข่ เท่ากับ 1 ใน 3 ของฟองไข่ ตู้เกิดควรแยกออกจากตู้ฟักไม่ควรใช้ตู้เดียวกันเพราะถ้าควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไม่ดีจะทำให้ลูกห่านเกิดน้อยลงและที่สำคัญคือไม่แข็งแรงและทำให้อัตรการตายสูงในช่วงสัปดาห์แรกของการเลี้ยง ลูกห่านจะเจาะเปลือกออกในวันที่ 30 ถึงวันที่ 32
การส่องไข่ฟัก
การส่งไข่ คือวิธีการตรวจดูว่าไข่ฟองไหนมีเชื้อ ไม่มีเชื้อ และฟองไหนเชื้อตาย การสองไข่ควรทำในห้องมืดโดยใช้ที่ส่องไข่ส่องดู หรือจะเอาไข่มาส่องกับแสงสว่งดูก็ได้ ควรส่องดู2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อไข่ฟักไปแล้ว 10 วัน และส่องครั้งที่ 2 เมื่อครบ 28 วัน หรือเหลือ 3 วันก่อนกำหนดออกเป็นตัว
เมื่อส่องไข่ดูครั้งแรกพบไข่ไม่มีเชื้อหรือไข่เชื่อตาย จะต้องนำออกไปจากตู้ฟักทั้งหมด เพื่อไม่ไห้กระทบกระเทือนต่อการฟักออกไข่ที่มีเชื้อ ไข่ที่ไม่มีเชื้อจะมองเห็นเหมือนไข่ธรรมดา ไข่เชื้อตายจะมีจุดดำติดอยู่กับเยื่อเปลือกไข่ซึ่งจะมีวงเลือดปรากฎอยู่ให้เห็น ส่วนไข่ที่มีเชื้อและเจริญเติบโตจะเห็นเป็นจุดดำที่ส่วนท้ายของไข่ใกล้กับช่องอากาศและมีเส้นเลือดกระจายออกไปรอบๆ จากจุดนี้เมื่อส่องไข่ครั้งที่ 2 จะส่องเมื่อไข่ฟักไปแล้ว 28 วัน จะพบไข่ที่เชื้อเจริญ และไข่เชื้อตาย ไข่ที่เชื้อเจริญสมบูรณ์ดีและกำลังจะฟักออกเป็นตัวจะเห็นเงาสีดำทึบและมีการเคลื่อนไหวของตัวลูกห่าน ช่องอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 1/3-1/2 ของฟองไข่ ส่วนไข่เชื่อตายจะเห็นเป็นเส้นเลือดที่หยุดการเจริญ หรือเจริญแบบไม่สมบูรณ์ ช่องอากาศไม่เพิ่มขึ้น หรือหากเห็นเป็นสีดำทึบแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวของลูกห่าน
https://www.anragon.com/2020/06/ep3-teaching-geese-raising-economy.html


ดลรวี ภัทรกุลพิมล
อาสาปศุสัตว์ดีด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Website : https://www.anragon.com/
Facebook : https://www.Facebook.com/LivestockNJ
Youtube :  https://goo.gl/F6d8A4